Wróć do listy

Dobre wieści przed świętami… W planach rozbudowa Ośrodka

Skuteczność działań kadry naszego Ośrodka sprawia, że przybywa nam uczniów i dzieci korzystających ze wsparcia. W roku szkolnym 2023/2024 w SOSW obowiązek szkolny realizuje 189 uczniów, w 34 oddziałach i 50 dzieci korzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - w sumie 239 osób i małych osóbek.  Od marca 2024 r. dodatkowo wsparcie w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” otrzymało 85 dzieci.
I tak oto znowu zrobiło nam się ciasno. Gdy w 2014 roku otrzymaliśmy piękny, nowoczesny budynek, to przez myśl nam nie przeszło, że po 10 latach będzie dla nas za mały. 
20 września 2023 r. dyrektor Ośrodka Edyta Jarosz wystąpiła do Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z pismem o rozbudowę placówki, przedstawiając wykaz pomieszczeń dla potrzeb SOSW - wykaz nowych sal i pracowni w załączeniu na zdjęciach.
Zarząd po rozmowie z dyrektorem uznał wniosek za zasadny i  aby do realizacji tak poważnej, i dużej inwestycji dobrze się przygotować, zaplanował w budżecie Powiatu Wyszkowskiego środki na wykonanie koncepcji rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie. 
Ruszyły prace przygotowawcze. Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych, we współpracy z SOSW, sporządził zakres zadań i założeń niezbędnych do wykonania koncepcji. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie. Wpłynęły dwie oferty i wyłoniono wykonawcę zadania. Koncepcję rozbudowy do dnia 25 czerwca 2024 r. wykona dla nas Pracownia Projektowo-Architektoniczna ENEGRAM Michał Gryz z Wyszkowa.
Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie składa serdeczne podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb i sprawne działanie Zarządowi Powiatu Wyszkowskiego, Panu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych, Markowi Markowskiemu. Dziękujemy ????