Wróć do listy

Najpierw masa, potem rzeźba!

Dokładnie w takiej kolejności uczniowie klas III pdp i III pdu wykonali zestaw prac przestrzennych z masy papierowej. Podczas pracy utrwalili sposób przygotowania masy oraz wiadomości o rzeźbie - jej rodzajach i różnorodności stosowanych materiałów. Obiekty budowlane i środki transportu powstały na przełomie maja i czerwca 2022 r. na lekcjach przysposobienia do pracy.
Marzena Szulc