Wróć do listy

Ocalimy Świat!

Topniejące lodowce, wycinki lasów tropikalnych, tornada i powodzie, pożary i susze, góry śmieci na lądzie i w oceanie, wymieranie wielu gatunków zwierząt – to coraz częstsze przekazy i obrazy w telewizji, prasie, Internecie. My, ludzie, swoimi działaniami – produkcją, transportem, konsumpcją, śmieciami – zatruwamy Ziemię, niszczymy jej zasoby i zaburzamy równowagę w przyrodzie. Doprowadziliśmy do globalnego kryzysu ekologicznego i zmian klimatycznych, które zagrażają życiu na planecie.
 Aby postępować odpowiedzialnie i mądrze, uczniowie szkoły podstawowej SOSW biorą udział w Programie „Ocalimy Świat”. Wyjątkowość tego programu polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne. Do realizacji swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe. 
Klub Promocji Zdrowia „Wiewiórka”