Wróć do listy

Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „Talent i praca - to się opłaca!”

Ośrodek Szkolno Wychowawczy aktywnie włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „Talent i praca - to się opłaca!”.
Celem tej akcji jest rozwijanie i promowanie doradztwa zawodowego oraz  przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania  na miarę swoich możliwości,  w tym  podjęcia  zatrudnienia na otwartym, bądź chronionym rynku pracy. 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  z programem aktywności, które przygotowaliśmy w ramach tygodnia kariery.
16 X – Spotkanie dla rodziców  z doradcą zawodowym na temat „Przygotowanie dziecka do wyboru drogi edukacyjno – zawodowej” (godz. 16.00, sala 110, możliwość umówienia indywidualnych konsultacji w innym terminie), Konkurs dla klas I-VI „Miasto zawodów” (szczegóły u koordynatora Małgorzaty Pilacińskiej)
17 X – Wizyta studyjna w Młodzieżowym Centrum Kariery przy OHP w Wyszkowie (Klasa 8la)
18 X – „Gra o pracę” dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy (szczegóły u koordynatora Małgorzaty Pilacińskiej)
19 X – VIII Szkolny Dzień Kariery (klasa 7l SP, 8l SP, III BSIS)
20 X – Wizyta studyjna w Domu Biesiadnym w Niegowie  - poznanie zawodu pracownika pomocniczego gastronomii i pracownika pomocniczego obsługi hotelowej na otwartym rynku pracy .