Wróć do listy

Praktyki wspomagane uczniów szkoły przysposabiającej do pracy

Każdy człowiek dąży do samodzielności, niezależności. Chce mieć prawo do podejmowania samodzielnych decyzji, dokonywania wyborów, do pracy, do godnego życia. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, również głębszego stopnia, nie są pozbawione takich pragnień. Niestety ich samodzielność życiowa i możliwość doświadczania różnych sytuacji jest często ograniczana lub tłumiona. 
 Pani Lidia Klaro-Celej, profesor oświaty i doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego twierdzi, że „Obecnie nie wykorzystuje się pełnego potencjału osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, często marnotrawi się lata ich kosztownej edukacji, 
a w wielu miejscach naszego kraju nie podejmuje się działań, które skutecznie włączyłyby te osoby w nurt życia społecznego. Dotychczas absolwenci szkół przysposabiających do pracy stawali się często beneficjentami opieki społecznej, generując kolejne szeregi osób bezrobotnych, których należy wspierać przez całe ich życie. Nie jest to godna dla nich przyszłość, skazuje się te osoby na wykluczenie społeczne. Czas zawalczyć o inną wizję życia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.”
 Już w ubiegłym roku szkolnym wyszłam z inicjatywą organizacji prób pracy, mających na celu wspieranie uczniów w procesie przejścia z edukacji do zatrudniania. Uważam, że to właśnie w warunkach szkolnych uczeń powinien doświadczać sytuacji edukacyjnych, które pozwolą mu na nabycie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych oraz zdobycie umiejętności zawodowych w różnych zakładach pracy i na różnych stanowiskach.
Widząc zadowolenie uczniów uczestniczących w ubiegłorocznych próbach pracy oraz słysząc pozytywne opinie nauczycieli, pełniących rolę ich trenerów, widzę potrzebę kontynuowania tego procesu. Jest wielu przedsiębiorców w powiecie wyszkowskim, którzy wyrazili chęć przyjęcia naszych uczniów na praktyki wspomagane. 
I tak 11 października uczniowie klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy pracowali w Szkółce Drzewek Owocowych, będącej własnością Państwa Małgorzaty i Grzegorza Augustyników z Krąg.
Po krótkim instruktażu, uczniowie pod opieką swoich nauczycielek: Anny Wróbel, Marzeny Mejer i Renaty Frąckiewicz, przystąpili do pracy. Tym razem przygotowywali sadzonki jabłoni do sprzedaży. Z racji faktu, że po raz drugi pracowali w tym charakterze, to praca szła im bardzo dobrze. Wykonywane czynności tak bardzo im się spodobały, że dopytywali właścicieli o możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.  
Na zakończenie naszych praktyk, uczniowie w imieniu własnym, rodziców, nauczycieli i dyrektora Ośrodka, serdecznie podziękowali Gospodarzom za umożliwienie podjęcia kolejnych prób pracy. Była to dla nich niezapomniana lekcja życia.
Natomiast Pani Małgosia, udzieliła pochwały wszystkim uczniom za sumienną pracę. Ponadto przygotowała dla wszystkich uczestników słodką niespodziankę w postaci pysznego sernika i tradycyjnych krówek oraz orzechów włoskich. Poprosiła, abyśmy potraktowali ten gościniec jako formę zapłaty za pracę. 
Poza tym, podczas tego spotkania, uzgodniliśmy, że współpracę będziemy kontynuować. Już teraz czekamy na wiosenne prace przy sadzeniu sadzonek drzew owocowych: jabłoni i wiśni. 
Praktyki zawodowe dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy zorganizowała Anna Wróbel.