Wróć do listy

PROJEKT EDUKACYJNY „MAMY EMOCJE” W KLASIE 2BL

W październiku klasa 2bl miała okazję brać udział w projekcie edukacyjnym „Mamy emocje”. Podczas zajęć uczniowie wykonywali wiele różnorodnych ćwiczeń przeprowadzonych w formie zabawy z wykorzystaniem metod aktywizujących: integrujące zabawy ruchowe, „burza mózgów”, praca w grupie, wcielanie się w role (elementy dramy), prace plastyczne oraz metody ewaluacyjne („drzewko”, „barometr nastroju”, „dokończ zdanie”). Zastosowano także metody słowne: uzupełnianie niedokończonych zdań, pogadanki, miniwykłady. Na zajęciach panowała atmosfera radości, humory dopisywały. Uczestnicy rozpoznawali i nazywali emocje własne i innych w określonych okolicznościach, określali swój nastrój odpowiednio go argumentując, lokalizowali wybrane emocje w ciele człowieka, prezentowali emocje/zawody, posługując się elementami dramy, projektowali własne „symbole złości”, bawili się w „głuchy telefon”. Dowiedzieli się, jakie sposoby mogą wykorzystać (w domu, szkole) w momencie przeżywania trudnej emocji, a także techniki relaksacyjne, np. opowieść słowna z zamkniętymi oczami, masażyki połączone z opowieścią.  Zdobyta wiedza, a także umiejętności pozwolą uczniom na konstruktywne przepracowanie trudnych emocji, łatwiejszą komunikację oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości.