Wróć do listy

W Powiatowym Urzędzie Pracy

8 kwietnia uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wizycie studyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie. Celem inicjatywy było przygotowanie przyszłych absolwentów do efektywnej aktywizacji społeczno – zawodowej po zakończeniu edukacji.
 Pani Lidia Bralewska  – z działu Centrum Aktywizacji Zawodowej omówiła specyfikę pracy w poszczególnych wydziałach urzędu oraz aktywne formy wsparcia, jakich udziela urząd pracy osobom posiadającym status – bezrobotnego, bądź  poszukującego pracy.  
Uczniowie poznali strukturę, zadania PUP z alternatywnymi możliwościami wsparcia w zakresie oferowanych usług i instrumentów oraz źródła informacji o ofertach pracy. W czasie spotkania zostały omówione również procedury emigracyjne do krajów Unii,  instytucje wspierające i pośredniczące w tym procesie oraz  inne instytucje, które wspierają absolwentów w efektywnym poszukiwaniu pracy. Uzyskane informacje pozwoliły odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań  i zapewne przyczynią się do podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu oraz zniwelują niepowodzenia w poznawaniu i poruszaniu się po rynku pracy.