HISTORIA

Nieco historii - 50 lat minęło…

Działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego rozpoczęła się 1 września 1968 roku. Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie powołano Państwowy Zakład Wychowawczy, którego celem było zapewnienie opieki dzieciom niepełnosprawnym umysłowo z jednoczesną edukacją w Szkole Państwowej Specjalnej.
Nauka odbywała się w Szkole Podstawowej nr 1, a internat mieścił się w prywatnej willi państwa Suszyckich przy ulicy Zakolejowej 5. Trudne warunki lokalowe zmuszały do poszukiwania nowych rozwiązań. Dlatego też w 1971 roku zajęcia szkolne przeniesiono do obecnego obiektu przy ulicy Zakolejowej 15A, a placówce nadano nową strukturę, zmieniono stopień organizacji, przydzielono nowe zadania. Państwowy Zakład Wychowawczy otrzymał nową nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, a w jego skład weszła Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W następnych latach powiększono teren Ośrodka i dobudowano pawilon gastronomiczny.
24-go maja 1979 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przyjął imię Marii Konopnickiej. Dodatkowym miłym akcentem tego dnia było przyznanie placówce  przez  Ministerstwo Oświaty i Wychowania Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Od tego momentu na stałe  do planu pracy Ośrodka weszło zagadnienie pracy z Patronem  i współdziałanie z Zarządem Głównym Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Warszawie.
Następnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Ośrodka była uroczystość wręczenia  sztandaru w dniu 17 czerwca 1989 roku w 10 rocznicę nadania jej imienia. Fundatorem sztandaru był Komitet Rodzicielski oraz Mazowieckie Zakłady Konstrukcji Stalowych.