INTEGRACYJNY KLUB MIŁOŚNIKÓW KONI

INTEGRACYJNY KLUB MIŁOŚNIKÓW KONI

 

Klub angażuje wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej i artystycznej, związanych z końmi.
Ponadto celem klubu jest również integracja i kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w zajęciach, warsztatach, wycieczkach.

NASZA MISJA
  1. Zachęcenie do spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu.
  2. Poznawanie historii i środowiska życia koni zarówno w naturze jak i hodowli.
  3. Doskonalenie i rozwijanie nabytych umiejętności i zainteresowań.
  4. Podejmowanie przez uczniów nowych wyzwań i wzajemna pomoc w pokonywaniu trudności.

Założycielki  INTEGRACYJNEGO KLUBU MIŁOŚNIKÓW KONI
Agnieszka Skoczeń
Marzena Mejer