OŚRODEK

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowie realizują program nauczania kilkuosobowych zespołach klasowych.  Program zajęć jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb i możliwości każdego ucznia w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego.
czytaj więcej
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wyszkowie jest szkoła z ponad 50 letnią tradycją. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz zajęcia w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
czytaj więcej
SZKOŁA PRZYSPOSABJAJĄCA DO PRACY

SZKOŁA PRZYSPOSABJAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok.
czytaj więcej
SZKOŁA FILIALNA W DPS W GAJU

SZKOŁA FILIALNA W DPS W GAJU

Szkoła Filialna SOSW w Gaju to kompleks 11 sal edukacyjnych, w tym specjalistycznych pracowni: logopedycznej, informatycznej, technicznej, kulinarnej, Sali Doświadczania Świata.
czytaj więcej
SZKOŁA FILIALNA W DPS W NIEGOWIE

SZKOŁA FILIALNA W DPS W NIEGOWIE

Do SOSW w Wyszkowie przynależy również oddział mieszczący się w DPS w Niegowie. Jest to ośrodek oddalony od Wyszkowa około 15 km w kierunku Warszawy. Uczniowie naszej szkoły to głównie osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, które uczestniczą w zajęciach z zakresu: biblioterapii, dogoterapii, hipoterapii, kulinarnych, przyrodniczo- ogrodniczych, ruchowych, plastycznych.
czytaj więcej
WWRDz "ZA ŻYCIEM"

WWRDz "ZA ŻYCIEM"

Od kilku lat realizujemy program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem z uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością
 
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.
czytaj więcej
INTERNAT

INTERNAT

Naszym głównym zadaniem jest budowanie atmosfery rodzinnej, nacechowanej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.
Internat  jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, służącą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.
czytaj więcej
ŚWIETLICA

ŚWIETLICA

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości.
czytaj więcej
STOWARZYSZENIE "NASZA ZAKOLEJOWA"

STOWARZYSZENIE "NASZA ZAKOLEJOWA"

In accumsan est at pharetra tristique. Vestibulum non rutrum diam. Nam id vestibulum erat. Duis ac neque ac nunc tristique posuere. Cras vestibulum scelerisque metus nec facilisis. Fusce imperdiet ullamcorper quam, id rutrum dolor. Morbi ac dolor nec neque rhoncus luctus et sit amet risus. Morbi ultrices tristique leo vel scelerisque. Donec a urna leo. Sed facilisis ipsum in pellentesque faucibus.
czytaj więcej