Wróć do listy

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA
W OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE

 

Nauczyciele bibliotekarze:
Dagmara Błońska
Anna Rogowska

Zadania biblioteki:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej poprzez organizację licznych lekcji bibliotecznych, konkursów, uroczystości szkolnych
 • wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

Funkcje biblioteki:
 • służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole
 • jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze, korzystając ze  zgromadzonych zbiorów
 • pełni funkcje ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 
Plan pracy biblioteki
 • Biblioteka pracuje w oparciu o plan pracy biblioteki. Zbiory biblioteczne są udostępniane uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły od poniedziałku do piątku, według harmonogramu otwarcia biblioteki. W bibliotece prowadzone są z uczniami lekcje biblioteczne.
 • Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej podczas zajęć wolnych, w trakcie przerw, a także po skończonych zajęciach.
 • W bibliotece wykonywane są prace biblioteczno-techniczne, takie jak:
 • zakładanie kart czytelniczy nowym uczniom,
 • porządkowanie księgozbioru i biblioteki,
 • renowacja księgozbioru,
 • wykonanie wystroju biblioteki,
 • sporządzenie regulaminu biblioteki,
 • wpisywanie do księgi inwentarzowej nowych pozycji książkowych,
 • wypisywanie nowych kart książkowych.
 • Zbiory biblioteczne na bieżąco są wpisywane do księgi inwentarzowej biblioteki. Zwiększenie księgozbioru następuje w formie zakupu oraz darowizny.
 • W bibliotece szkolnej systematycznie prowadzone są wpisy do księgi inwentarzowej oraz naprawia uszkodzone egzemplarze i oprawia książki.
 • Celem pracy biblioteki szkolnej  jest zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Pomieszczenie biblioteki wyposażone jest w stanowisko komputerowe, kącik prasowy, miejsca do pracy indywidualnej i grupowej.
 • Do zajęć bibliotecznych wprowadzamy elementy dogoterapii z psem rasy maltańczyk miniaturka.

Zbiory biblioteczne obejmują 7000 woluminów:
 • bajki, baśnie, legendy – w formie pisemnej i na płytach
 • opowiadania dla najmłodszych
 • powieści przygodowe
 • powieści fantastyczne
 • książki multimedialne
 • gry edukacyjne
 • encyklopedie
 • słowniki
 • leksykony
 • atlasy
 • lektury
 • wiersze
 • książki tematyczne
 • literatura dziecięca
 • literatura młodzieżowa.

   

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (KLIKNIJ)


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW (KLIKNIJ)