Wróć do listy

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OFERTA EDUKACYJNA  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO –WYCHOWAWCZYM,
IM. M.KONOPNICKIEJ W WYSZKOWIE
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Wyszkowie jest szkoła z ponad 50 letnią tradycją. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz zajęcia w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Dla kogo jest Szkoła Podstawowa, Szkoła Przysposabiająca do Pracy?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, autyzmem , zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Dla kogo zajęcia w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu głębokim z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia są dla uczniów do ukończenia 25 roku życia
Dla kogo jest Branżowa Szkołą I-go stopnia?
 • dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawności intelektualną w stopniu lekkim, , autyzmem , zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
Celem kształcenia zawodowego jest zdobycie zawodu i kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy.
Idziesz do szkoły zawodowej?
 • Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych. Praktyki będziesz realizował w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ”Kopernik” w Wyszkowie.
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także zdobędziesz wykształcenie zasadnicze branżowe.

OŚRODEK NASZ OFERUJE 3 LETNIĄ NAUKĘ ZAWODU NA KIERUNKACH:  

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ  (911205)
kwalifikacja: HGT.05. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
Praca pracownika pomocniczego obsługi hotelowej polega na wykonywaniu szerokiego asortymentu prostych czynności w hotelach i innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Najczęściej dotyczy czynności wspomagających  innych pracowników hotelu przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelowego, jego ofertą , liczbą gości i ich wymogami .

Uprawnienia :
 • Praca na stanowisku pracownika pomocniczego w zakresie planowania użycia i doboru odpowiednich materiałów i narzędzi odpowiednio do rodzaju pełnionych czynności,
 • wykonywania prac porządkowych w części noclegowej hotelu,
 • wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości,
 • pielęgnowania: roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych
 • dokonywania drobnych napraw.

Miejsce pracy:
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych np.(hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi, ośrodki wczasowe, schroniska, sanatoria ).

Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy np. artystycznego cięcia drzew i krzewów, wysokościowe umożliwiające bezpieczną pracę  na wysokościach.

Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może rozwijać swoje umiejętności w zawodach pokrewnych np. technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.


PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMI (941203)
kwalifikacja HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne ( zastąpi on kształcenie na kierunku kucharz)
Praca pracownika pomocniczego gastronomii polega na wykonywaniu szerokiego asortymentu prostych czynności związanych m.in. z produkcją i ekspedycją dań i napojów bezalkoholowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne i innych obiektach świadczących usługi gastronomiczne. Najczęściej dotyczy czynności wspomagających  innych pracowników gastronomii przy wykonywaniu rozmaitych zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu gastronomicznego, jego ofertą , liczbą gości i ich wymogami .

Uprawnienia:   
 • Praca na stanowisku pomocy  kucharza.
Miejsce pracy:
 • Obiekty zbiorowego żywienia tj. restauracje, stołówki szkolne szpitalne, restauracje hotelowe, ośrodki wypoczynkowe, bary, bistra. firmy cateringowe
Dodatkowe umiejętności:
 • Kursy np. baristy, carvingu realizowane w ramach projektów unijnych.
Możliwości rozwoju:
 • Absolwent posiadając wykształcenie zasadnicze branżowe może rozwijać swoje umiejętności w zawodach pokrewnych np. technik żywienia i usług gastronomicznych, uzyskując wykształcenie  średnie branżowe lub podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych uzyskując wykształcenia średnie, bądź zdobywać kolejne kwalifikacje w zawodzie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.