Wróć do listy

INTERNAT

Nierozłączną częścią naszego Ośrodka jest Internat. Jest on szczególnym miejscem przeznaczonym dla dzieci o specyficznych potrzebach. W Internacie pracują  wykwalifikowani wychowawcy, wszyscy są nauczycielami dyplomowanymi. Posiadamy duże doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi mieszkającymi w naszym Internacie.  Wychowawcy mają kwalifikacje pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki. Nieustannie wzbogacamy swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kierunkach studiów podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, doskonalących nasz warsztat pracy. Kadrę Internatu wspomaga w niepełnym wymiarze godzin Dyrektor Ośrodka mgr Edyta Jarosz.

Naszym głównym zadaniem jest budowanie atmosfery rodzinnej, nacechowanej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.
Internat  jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, służącą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Priorytetem jest przystosowanie wychowanków do przyszłego, dorosłego życia w społeczeństwie, jako pełnoprawnych obywateli. Nasza praca oparta jest na  Programie  Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Internatu. Program skierowany jest do wychowanków, nas, czyli wychowawców, rodziców oraz innych osób pracujących z dziećmi. Celem programu jest przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i do pracy zawodowej. Cele programu osiągamy poprzez diagnozowanie problemów wychowawczych, reagowanie na potrzeby wychowanków, opracowywanie szczegółowych planów pracy opiekuńczo – wychowawczych w poszczególnych grupach oraz poprzez korelację pracy edukacyjno – wychowawczej (szkoła – Internat).
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.
 

Rozkład dnia w internacie

06.30 – pobudka
07.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie
08.00 – dzieci wg planu lekcji znajdują się w szkole albo na świetlicy
13.00 – 15.00 obiad
15.00-16.30. – czas wolny
16.30- 18.00 – nauka własna, zajęcia zorganizowane wg planów pracy grup
18.00 – kolacja
18.30-21.30 – zajęcia wieczorne, zajęcia porządkowo-higieniczne
22.00-06.30 – cisza nocna
 

Grupy wychowawcze

W naszym Internacie funkcjonują 2 grupy wychowawcze zróżnicowane wiekowo, poziomami edukacyjnymi, stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeniami   i schorzeniami. Obecnie  w Internacie mieszka 14 wychowanków. Grupy tworzą wewnętrzną atmosferę, dzięki której kształtuje się ich spójność. Zasady współpracy określają: Regulamin Internatu oraz Prawa i Obowiązki Wychowanków. Wychowankowie zamieszkują w trzy i czteroosobowych pokojach, a do swojej dyspozycji mają bardzo dobrze wyposażoną  świetlicę, w której mogą uczyć się, bawić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Mogą także korzystać z sali informatycznej, salki rehabilitacyjnej oraz stołów do tenisa stołowego.


W Internacie prowadzone są następujące zajęcia:

Poniedziałek: zajęcia kulinarne i zajęcia dowolne
Wtorek: zajęcia plastyczno- techniczne i zajęcia informatyczne
Środa: zajęcia rekreacyjno-sportowe i zajęcia informatyczne, artystyczne
Czwartek: zajęcia gospodarcze i zajęcia czytelnicze
Piątek: wyjazd wychowanków do domów rodzinnych

Od ponad dziesięciu lat działa w Internacie kabaret pod nazwą „Pikawa”. Pozwala on rozbudzać zainteresowania artystyczne uczniów, a jednocześnie stwarza okazje do zaprezentowania ich zdolności i umiejętności. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Podstawowym zadaniem tych zajęć jest przygotowanie uczestników kabaretu do: udziału w uroczystościach szkolnych, tj: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Jasełka itp..