Wróć do listy

SZKOŁA FILIALNA W DPS W GAJU

Szkoła Filialna SOSW w Gaju to kompleks 11 sal edukacyjnych, w tym specjalistycznych pracowni: logopedycznej, informatycznej, technicznej, kulinarnej, Sali Doświadczania Świata. Dzięki współpracy z DPS Fiszor korzystamy z: Sali Integracji Sensorycznej, siłowni, terenu rekreacyjno-sportowego  (boisko, nowo wyposażony plac zabaw) i wielu innych.

Zapewniamy kształcenie w Szkole Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, autyzmem i innymi wadami sprzężonymi wieku od 6 do 18 roku życia, a także w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży głęboko niepełnosprawnej intelektualnie z wadami sprzężonymi w wieku od 4 do 25 roku życia.

Uczniowie korzystają z szerokiego wachlarzu zajęć wynikających z potrzeb naszych uczniów, tj. korekcja wad wymowy, korekcja wad postawy, arteterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna. W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną korzystamy z rożnych metod, tj.: programy aktywność M. i Ch. Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, metoda Porannego Kręgu, elementy metody Ivara O. Lovaasa, F. Affolter, metodę Snoezelen – sala doświadczania świata, różne techniki plastyczne, zabawy oparte o kontakt z ciałem, elementy muzkoterapii, zajęcia polisensoryczne, integrację sensoryczną, a także wiele innych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków.