Wróć do listy

SZKOŁA PODSTAWOWA


W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej zapewniamy kształcenie i opiekę w Publicznej Szkole Specjalnej dla uczniów:
 • w normie intelektualnej z autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,
 • sprzężeniami.

Uczniowie realizują program nauczania kilkuosobowych zespołach klasowych.  Program zajęć jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb i możliwości każdego ucznia w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego.
Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w naszej szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz także moralny ucznia.
Podczas procesu nauczania wykorzystywane są różnorodne metody pracy, które ułatwiają uczniom przyswojenie treści zawartych w podstawie programowej:
 • Metoda Krakowska – czytania sylabami,
 • Metoda czytania wspomagana daktylografią (alfabet palcowy),
 • Elementy Metody Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
 • Metoda Ośrodków Pracy,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metody AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 • (np. Program Językowy Makaton),
 • Metoda Handle®,
 • Bajkoterapia,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,
 • Terapia ręki,
 • masaż klasyczny,
 • Masaż Shantalla.

Oferujemy szeroki zakres zajęć rewalidacyjnych, które realizowane są indywidualnie, bądź w dwuosobowych zespołach uczniowskich:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • korekcja wad postawy,
 • korekcja wad wymowy,
 • integracja sensoryczna,
 • TUS - Trening umiejętności społecznych,
 • arteterapia,
 • zajęcia artystyczne.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom naszych uczniów bierzemy udział w:
 • projektach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
 • tworzymy i realizujemy innowacje pedagogiczne,
 • zachęcamy uczniów do udziały w konkursach i warsztatach.
 • W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym prowadzimy współpracę z różnymi instytucjami, szkołami i przedszkolami na terenie naszego miasta.