Wróć do listy

PAN ADAM STRUZIK

IX 2014 gościliśmy w naszej szkole znamienitych gości m.in

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego:

Czesława Kunkiewicz-Waligóra – Radca Ministra Edukacji Narodowej

Konrad Grzybowski – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Pani Elżbieta Bogucka – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON