SZKOLNE KOŁO WOLANTARIATU

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”


Jan Paweł II

Szkolne Koło Wolontariusza jest kołem zainteresowań, w którym działamy świadomie i dobrowolnie na rzecz innych. Jesteśmy grupą uczniów i nauczycieli cechujących się empatią i wrażliwością na potrzeby ludzi i zwierząt. Działalność swoją rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku. Nasza współpraca zaowocowała licznymi akcjami w środowisku szkolnym i lokalnym, między innymi takimi jak.:
  • „Wyprawka dla Żaka” - zbiórka art. szkolnych dla potrzebujących uczniów;
  • Zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska;
  • Kilkukrotny udział w ogólnopolskiej akcji „Pomoc Polakom na Kresach”;
  • Coroczna „Akcja Znicz”, czyli pomoc w porządkowaniu opuszczonych grobów i historycznych pomników na cmentarzu komunalnym;
  • Udział  w ogólnopolskich akcjach tj. „Kartka dla Powstańca” oraz „Marzycielska Poczta”;
  • Udział w akcji „Podaruj Dziecku Misia” zorganizowanej przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkowie;
  • Organizacja czasu wolnego oraz akcje edukacyjne dla młodszych dzieci  w szkole, np. malowanie twarzy na szkolnej dyskotece, wizyta Świętego Mikołaja, organizacja warsztatów segregacji śmieci z okazji Dnia Ziemi.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariusza: Izabela Szczerba, Justyna Rozbiewska