Wróć do listy

NEUROFORMA


Neuroforma to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. Program zawiera ćwiczenia angażujące jednocześnie funkcje ruchowe oraz poznawcze, dzięki zastosowaniu tzw. paradygmatu podwójnego zadania. Neuroforma wykorzystując wirtualną rzeczywistość i sprzężenie zwrotne doskonali wzorce ruchowe w zakresie motoryk dużej i motoryk małej oraz równowagę. Również usprawnia procesy poznawcze, uczy prawidłowego oddechu i relaksu. Wykorzystanie platformy stabilometrycznej pozwala rejestrować parametry związane z kontrola równowagi, ale również dostarcza bieżącej informacji zwrotnej. Wykorzystanie posturograficznego komponentu platformy, kształtuje wzorce prawidłowej postawy ciała. Uczniowie na bieżąco są informowani o uzyskanych wynikach, co pozwala na lepszą kontrolę postawy ciała.

Program usprawnia:
 • motorykę dużą,
 • motorykę małą,
 • poprawia koordynację wzrokowo – ruchową,
 • doskonali ruchy naprzemienne,
 • zwiększa siłę mięśniową,
 • zwiększa zakres ruchów kończyn górnych i szybkość reakcji,
 • poprawia koncentrację uwagi,
 • poprawa zdolności przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej,
 • zwiększa pojemność pamięci roboczej,
 • poprawia operowanie posiadaną wiedzą,
 • poprawia spostrzegawczość i uwagi,
 • zwiększa zdolność widzenia przestrzennego,
 • zwiększa siłę mięśni oddechowych,
 • zwiększa pojemność oddechową płuc,
 • wydłuża fazę wydechu,
 • stymuluje neurony ruchowe w mniej sprawnej półkuli mózgu.